KARTHIKAPURAM,ST.SEBASTIAN, KARTHIKAPURAM

 • Address: Karthikapuram PO - 670 571
 • Website:
 • E-mail:
 • Phone: 0460 2286855
 • Established Date:1976
 • Forane: Alakode, Alakode
Assistant Vicar
Fax
Area sq. km
Familiy Units16
Families280
From To Name Designation Home Parish
22/01/1989 12/05/1990 Fr. Pallineerackal Jacob VICAR CHEMPANTHOTTY
27/04/1991 07/05/1994 Fr. Kandathil Emmanuel VICAR KARIKKOTTAKKARI
07/05/1994 20/05/2000 Fr. Anithanam Joseph VICAR KARIKKOTTAKKARI
09/02/2008 17/05/2008 Fr. Chanakkattil Antony ASST. VICAR KADUMENI
31/08/2008 12/05/2012 Fr. Enacheril Joseph PRO-VICAR RAYAROME
13/05/2012 16/05/2015 Fr. Vengakunnel Mathew VICAR PURAVAYAL
17/05/2015 26/11/2016 Fr. Kizhakkel Mathew VICAR THOMAPURAM
27/11/2016 13/05/2018 Fr. Varickanickal Martin VICAR KOLAKKAD
13/05/2018 12/06/2021 Fr. Mattathil Issac VICAR KOLAKKAD
12/06/2021 10/05/2024 Fr. Punchatharappel George ( Nidhin ) VICAR VIMALAGIRI
11/05/2024 Continuing... Fr. Kulathara Joseph VICAR CHEMPERI • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us