KAMBALLOOR,ST.ALPHONSA, KAMBALLOOR

 • Address: Kamballoor PO - 670 511
 • Website:
 • E-mail:
 • Phone: 7306658156
 • Established Date:1987
 • Forane: Thomapuram, Thomapuram
Assistant Vicar
Fax
Area sq. km
Familiy Units 
Families185
From To Name Designation Home Parish
03/01/1993 07/05/1993 Fr. Tharamangalam Alex VICAR PATHENPARA
08/05/1993 21/08/1994 Fr. Orakundil John VICAR PATHENPARA
21/08/1994 16/05/1998 Fr. Palakuzhy Sebastian VICAR MANIKKADAVU
17/05/1998 07/02/1999 Fr. Chelamaram George VICAR PALAVAYAL
07/02/1999 20/05/2000 Fr. Karikattukanniyel Joseph VICAR CHEMPERI
21/05/2000 21/05/2005 Fr. Mookkilikkattu Sebastian VICAR CHENGOME
22/05/2005 17/05/2008 Fr. Rathappillil Francisco (boban) VICAR MALOME
18/05/2008 14/05/2011 Fr. Cherumthadathil Issaac VICAR KARIKKOTTAKKARI
15/05/2011 16/05/2014 Fr. Elayanithottam Jose VICAR CHEMPERI
17/05/2014 14/05/2016 Fr. Mulayolil Mathew (benny Thomas) VICAR KALLUMUTHIRAKKUNNU
14/05/2016 13/05/2018 Fr. Mattam Francis VICAR KALLUMUTHIRAKKUNNU
13/05/2018 12/05/2019 Fr. Ambattu Sebastian VICAR KALLUMUTHIRAKKUNNU
13/05/2018 12/05/2019 Fr. Ambattu Sebastian VICAR KALLUMUTHIRAKKUNNU
12/05/2019 13/05/2023 Fr. Koyipuram Joseph VICAR ENNAPPARA
14/05/2023 Continuing... Fr. Pravarthummalayil Mathew VICAR PARAPPA • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us