CHUNDAPARAMBA,ST.ANTONY, CHUNDAPARAMBA

 • Address: Nedungome PO - 670 631
 • Website:
 • E-mail:
 • Phone: 0460 2264107
 • Established Date:1951
 • Forane: Paisakary, Paisakary
Assistant Vicar
Fax
Area sq. km
Familiy Units 
Families371
From To Name Designation Home Parish
30/04/1972 19/05/1973 Fr. Mannooramparambil Thomas VICAR KAVIKKUNNU
20/04/1975 01/05/1977 Fr. Parackal George VICAR KANJIRATHANAM, PALA
15/04/1977 30/04/1982 Fr. Pothanamala Mathew VICAR ARYARKUNNAM
10/05/1987 12/05/1990 Fr. Areekattu Thomas VICAR ULLANAD- DIOCESE OF PALAI
13/05/1990 08/05/1993 Fr. Kizhakkel Mathew VICAR THOMAPURAM
19/05/2002 12/05/2007 Fr. Anakkallil James VICAR THERMALA
13/05/2007 14/05/2011 Fr. Elayanithottam Jose VICAR CHEMPERI
15/05/2011 12/05/2012 Fr. Vazhakatt Sebastian VICAR ANGADIKADAVU
13/05/2012 14/05/2017 Fr. Vadakkedam Michael VICAR PALAVAYAL
17/05/2015 13/05/2018 Fr. Korattiparmbil Joseph VICAR PAISAKARY
13/05/2018 04/06/2021 Fr. Thykunnumpuram George VICAR VAYATTUPARAMBA
12/06/2021 15/05/2022 Fr. Paravarakath Mathew VICAR RATHNAGIRI
15/05/2022 Continuing... Fr. Kottukappally Thomas VICAR VILAMANA • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us