തലശ്ശേരി അതിരൂപതാംഗം ബഹു. ഇഗ്‌നേഷ്യസ് മുളങ്ങാട്ടിലച്ചൻ നിര്യാതനായി. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകിട്ട് 06.30 വരെ പ്രീസ്റ് ഹോമിൽ പൊതുദർശനം. നാളെ (05.09.2023) രാവിലെ 10 മണിക്ക് രയറോം പള്ളിയിൽ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കും.

തലശ്ശേരി അതിരൂപതാംഗം ബഹു. ഇഗ്‌നേഷ്യസ് മുളങ്ങാട്ടിലച്ചൻ നിര്യാതനായി. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകിട്ട് 06.30 വരെ പ്രീസ്റ് ഹോമിൽ പൊതുദർശനം. നാളെ (05.09.2023) രാവിലെ 10 മണിക്ക് രയറോം പള്ളിയിൽ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കും. • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us