KOZHICHAL,ST.SEBASTIAN, KOZHICHAL

 • Address: Kozhichal PO - 670 511
 • Website:
 • E-mail:
 • Phone: 0498 5212047
 • Established Date:1964
 • Forane: Cherupuzha, Cherupuzha
Assistant Vicar
Fax
Area sq. km
Familiy Units 
Families335
From To Name Designation Home Parish
30/04/1978 09/05/1981 Fr. Pulinthanam Sebastian VICAR PERUVANNAMUZHI
01/05/1985 19/05/1989 Fr. Kodakanady George VICAR MARANGATTUPILLY
20/05/1989 08/05/1992 Fr. Veettiyankal Joseph VICAR Muloorkkara
09/05/1992 18/05/1997 Fr. Karottu Jacob VICAR CHEMPANTHOTTY
21/05/2000 22/05/2004 Fr. Karikattukanniyel Joseph TEMPORARY VICAR CHEMPERI
23/05/2004 11/03/2006 Fr. Mulangattil Ignatius VICAR RAYAROME
12/03/2006 13/05/2006 Fr. Thayyil Joseph TEMPORARY VICAR THOMAPURAM
14/05/2006 17/05/2008 Fr. Alamkottu Mathew VICAR THOMAPURAM
17/05/2008 18/05/2013 Fr. Payyanatt Mathew VICAR MARYPURAM
14/05/2011 14/05/2016 Fr. Edattu Thomas VICAR JOSE MOUNT
14/05/2016 14/05/2017 Fr. Punnure Antony VICAR MANIKKADAVU
14/05/2017 11/05/2019 Fr. Koonankiyil Emmanuel VICAR VELLARIYANAM
12/05/2019 13/05/2023 Fr. Thekkel Andrews VICAR ARYAPARAMBA
14/05/2023 Continuing... Fr. Koyipuram Joseph VICAR ENNAPPARA • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us