KANJIRADUKKOM,ST.GEORGE, KANJIRADUKKOM

 • Address: Kanhiradukkam PO - 671 531
 • Website:
 • E-mail:
 • Phone: 0467 2246203
 • Established Date:1960
 • Forane: Kanhangad, Kanhangad
Assistant Vicar
Fax
Area sq. km
Familiy Units 
Families251
From To Name Designation Home Parish
07/04/1968 01/05/1971 Fr. Theruvankunnel Thomas VICAR THUDANHNAD
15/05/1971 10/05/1974 Fr. Vazhayil Cyriac VICAR THIDANADU
27/04/1974 01/05/1976 Fr. Thekkekandam Andrews VICAR THOMAPURAM
02/05/1976 30/04/1982 Fr. Karottu Jacob VICAR CHEMPANTHOTTY
01/05/1985 14/05/1988 Fr. Karikattukanniyel Joseph VICAR CHEMPERI
07/05/1993 06/05/1994 Fr. Elayanithottam Jose VICAR CHEMPERI
07/05/1994 18/05/1997 Fr. Punnure Antony VICAR MANIKKADAVU
21/05/2000 10/05/2003 Fr. Kizhakkel Mathew VICAR THOMAPURAM
11/05/2003 12/05/2007 Fr. Thekkemuriyil Antony VICAR ALAKODE
13/05/2007 15/05/2010 Fr. Ammiyanikkal Sebastian VICAR MALOME
16/05/2010 18/05/2013 Fr. Anakkallil James VICAR THERMALA
19/05/2013 14/05/2016 Fr. Mattam Francis VICAR THERMALA
12/05/2019 05/02/2022 Fr. Pullolickal Thomas VICAR MANIKKADAVU
26/01/2022 Continuing... Fr. Kizhuthara George VICAR PALAVAYAL • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us