PARAPPA,ST.JOSEPH, PARAPPA

 • Address: Parappa PO - 670 571
 • Website:
 • E-mail:
 • Phone: 0460 2286815
 • Established Date:1966
 • Forane: Alakode, Alakode
Assistant Vicar
Fax
Area sq. km
Familiy Units17
Families356
From To Name Designation Home Parish
29/03/1980 30/04/1982 Fr. Areekattu Thomas VICAR ULLANAD- DIOCESE OF PALAI
30/04/1982 12/05/1984 Fr. Karottu Jacob VICAR CHEMPANTHOTTY
10/05/1986 12/05/1990 Fr. Anithanam Joseph VICAR CHEMPANTHOTTY
13/05/1990 26/04/1991 Fr. Manchapillil Joseph VICAR POTTAMPLAVU
27/04/1991 04/05/1996 Fr. Pulickal Sebastian VICAR SREEKANDAPURAM
10/02/1997 18/05/1997 Fr. Melvettom Mani ASST. VICAR RANDAMKADAVU
16/05/1999 10/05/2003 Fr. Purathemuthukattil Donbosco VICAR CHEMPERI
11/05/2003 01/06/2003 Fr. Onamkulam John TEMPORARY VICAR VAYATTUPARAMBA
01/06/2003 13/05/2006 Fr. Thayyil Thomas VICAR CHEMPANTHOTTY
14/05/2006 17/05/2008 Fr. Thekkemury Mathew VICAR SANTHINAGAR
18/05/2008 23/05/2009 Fr. Kottukappally Thomas VICAR VILAMANA
24/05/2009 18/05/2013 Fr. Madathimyalil Abraham VICAR BEDOOR
19/05/2013 14/05/2016 Fr. Paravarakath Mathew VICAR RATHNAGIRI
14/05/2016 14/05/2017 Fr. Cheriampurath Varghese VICAR PULINGOME
14/05/2017 14/05/2022 Fr. Chennoth Sebastian VICAR PAISAKARY
15/05/2022 Continuing... Fr. Orathel Kuriakose VICAR PAISAKARY • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us